دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1399 
6. بررسی انواع حاشیه در قالی های دوره صفوی

صفحه 81-96

وحیده حسامی؛ محمد امین حاجی زاده


7. معرفی میخک به‌عنوان یک رنگزای طبیعی برای رنگرزی نخ پشمی

صفحه 97-103

مجید طهرانی؛ حسن محمدی؛ منیره احمدی شاپورآبادی


9. نقوش هندسی در سوزن دوزی بلوچ

صفحه 123-135

گلناز کشاورز کشاورز؛ مونا عزیز؛ مهسا منصوری