این مجله با مجوز هیات نظارت بر مطبوعات  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به روش علمی و گستره توزیع بین المللی به صورت دو فصلنامه در دانشکده هنر دانشگاه بیرجند با همکاری انجمن علمی فرش ایران منتشر و سپس توسط کمیسیون نشریات علمی کشور، وزارت علوم تحقیقات و فناوری مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. 

 

 محورهای مجله 

  • انواع دستبافته‌های سنتی
  • مطالعات تاریخی و سیرتحول دستبافته ها
  • طرح و نقش
  • شیوه بافت و مرمت 
  • مواد اولیه، رنگرزی، چاپ سنتی، و تکمیل
  • مطالعات تطبیقی و علوم میان رشته ای
  • اقتصاد و مدیریت، جامعه شناسی و مردم شناسی دستبافته ها
  • سایر منسوجات و پوشاک سنتی

* جهت دریافت گواهی همانندجویی مقاله به بخش راهنمای نویسندگان مراجعه نمایید.

* لازم به ذکر است این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید"

 

بررسی محتوای فیلم سینمایی « فرش ایرانی » از منظر جامعه شناسی هنر

صفحه 5-22

10.22077/rajshomar.2021.4652.1039

محمدعلی بیدختی


مطالعه رابطه فرهنگ بومی و تن‌پوش محلی با هدف مردم‌نگاری تاجمیر

صفحه 23-42

10.22077/rajshomar.2021.4602.1036

سید محمدرضا خلیل نژاد؛ فرزانه فخر


بررسی و تحلیل کتیبه های خوشنویسی فرش‌های موجود در موزه ویکتوریا آلبرت و متروپولیتن

صفحه 43-60

10.22077/rajshomar.2021.4628.1038

فاطمه حسینی صفت؛ آرزو پایدارفرد


رنگرزی الیاف پشم با رنگزای طبیعی گیاه آویشن

صفحه 61-67

10.22077/rajshomar.2022.5037.1042

مجید طهرانی؛ نرگس جعفری


آسیب‌شناسی فرش معاصر مشهد از دید صاحب‌نظران با تاکید بر حوزه طراحی

صفحه 68-82

10.22077/rajshomar.2022.5584.1047

عبداله میرزایی؛ مریم شهریاری؛ علی وند شعاری؛ مهدی صحراگرد


تحلیل پالت های رنگی دو نمونه از قالیچه های بلوچ با استفاده از طیف سنجی انعکاسی

صفحه 83-95

10.22077/rajshomar.2022.5495.1048

سامرا سلیم پور ابکنار


بررسی جایگاه فرش در ادبیات داستانی (بچه های قالیبافخانه اثر هوشنگ مرادی کرمانی)

صفحه 127-141

10.22077/rajshomar.2022.5453.1046

هما موسی نژاد


صاحب امتیاز

اعضای هیات تحریریه اعضای هیات تحریریه بین المللی اعضای مشورتی هیات تحریریه مدیر داخلی ویراستار انگلیسی ویراستار ویراستار ادبی
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا الکترونیکی