این مجله با مجوز هیات نظارت بر مطبوعات  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به روش علمی و گستره توزیع بین المللی به صورت دو فصلنامه در دانشکده هنر دانشگاه بیرجند با همکاری انجمن علمی فرش ایران منتشر و سپس توسط کمیسیون نشریات علمی کشور، وزارت علوم تحقیقات و فناوری مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. 

 

 محورهای مجله 

  • انواع دستبافته‌های سنتی
  • مطالعات تاریخی و سیرتحول دستبافته ها
  • طرح و نقش
  • شیوه بافت و مرمت 
  • مواد اولیه، رنگرزی، چاپ سنتی، و تکمیل
  • مطالعات تطبیقی و علوم میان رشته ای
  • اقتصاد و مدیریت، جامعه شناسی و مردم شناسی دستبافته ها
  • سایر منسوجات و پوشاک سنتی

* جهت دریافت گواهی همانندجویی مقاله به بخش راهنمای نویسندگان مراجعه نمایید.

* لازم به ذکر است این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید"

 

صاحب امتیاز

اعضای هیات تحریریه اعضای هیات تحریریه بین المللی اعضای مشورتی هیات تحریریه مدیر داخلی ویراستار انگلیسی ویراستار
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا الکترونیکی